Vairāk sporta, mazāk reklāmas

BUJ

Jaunumi

Ziņu kopēšana no citiem resursiem ir stingri aizliegta. Jebkurai publicētajai ziņai ir jābūt Jūsu ekskluzīvi rakstītai. Šis noteikums neattiecas uz komentāriem un sportisku citātiem.
Publicējot ziņu stingri jāpieturas pie informatīvā žanra un izvairoties no personīgā viedokļa un emociju izpausmēm. Katrai publicētajai ziņai ir jābut avotam uz lapu ar konkrēto informāciju. Tam ir jābūt pirmavotam, nevis kāds portāls kurš jau ir pārpublicējis.
Nav vēlams publicēt ziņas, ja kopš publicēsanas pirmavotā ir pagājušas vairāk kā 24 stundas.
Nedublējiet ziņas, kas jau ir publicētas, attiecīgi vispirms pārliecinieties, ka raksts jau nav pievienots AllSports.lv portālā. Gadījumā, ja Jūs pievienosiet ziņu, kura jau ir AllSports portālā, mēs būsim spiesti nobloķēt to.
AllSports nekādā gadījumā neierobežo ziņu daudzumu, kuras drīkst publicēts 1 projekta dalībnieks.
Maksimālais punktu skaits par 1 publikāciju ir 35. 5 punktus Jūs iegūsiet par publicētu ziņu, +5 ja to ievietosim sākumlapā, un +15 ja to ievietosim kā TOP ziņu, kā arī +10 par ziņas kopējo novērtējumu, kad sasniedz +15 robežu.
Ziņas, kurām ir izteikts reklāmas raksturs, ir stingri aizliegtas un to publikācija ir iespējama tikai ar mājas lapas administrācijas atļauju.
Gadījumā ja tiks konstatēts kopienas noteikumu pārkāpums, Jūsu izvietotā ziņa var būt nobloķēta.

Punkti

Maiņas kurss ir vienāds ar 100 Punkti = 0,50 eurocentu.
Svarīgi! Punktu maiņas kurss nav fiksēts. Jo kvalitatīvāks būs AllSports saturs, jo lielāka ir izredze, ka reklāmas cenas pieaugs un tādā veidā tas paaugstinās iekrājamo punktu vērtību.
48 stundu laikā kopš izmaksas pieteikuma saņemšanas.
Izmaksas tiks veiktas uz to līdzekļu rēķina, kuri tiek iegūti pateicoties reklāmai un subsīdijām no AllSports fonda.
Naudas līdzekļi tiks izvadīti uz PayPal elektronisku maku. Nākotnē ir plānots pievienot iespēju izvest naudas līdzekļus uz Latvijas banku kontiem.

Profils

Pārbaudiet surogātpasta mēstules Jūsu pasta kastē gadījumā, ja nebijāt saņēmuši vēstuli ar sava konta aktivācijas datiem. Gadījumā, ja arī surogātpasta mēstulē Jūs neesat atraduši šo vēstuli, rakstiet mums uz kontakti@allsports.lv
Lietotāja profila aktivācija ir obligāta. Bez tās Jūs nevarēsiet izmantot portāla AllSports iekšējus servisus.
Gadījumā, ja lietotājs ir vairākkārtēji pārkāpis kopienas noteikumus, AllSports patur sev tiesības veikt lietotāja profila bloķēšanu un aizsaldēt viņa iekrātos punktus.