Vairāk sporta, mazāk reklāmas

Pievieno ziņu
+20 Saņem punktus
Apmaini pret naudu

Pievienot ziņu

Izvēlieties ziņas veidu, kuru vēlaties publicēt
Ziņa
Video
Sporta veids
Līga / Čempionāts / Sporta notikums
Sezona
Error message
Jāsatur no 20 līdz 140 simboliem
140
Autors
Video
Jāsatur no 140 līdz 300 simboliem
300
Pilna adrese uz pirmavotu. Bez adreses ziņas nevar publicēt.
+5 Par ziņu, kas tiek publicēta, saņemsi +5 reitinga punktus.
+7 Par ziņu, ko ievietosim sākumlapā, saņemsi +7 reitinga punktus.
+10 Par ziņu, kuru pozitīvi novērtēja visamz 15 lietotāji, saņemsi +10 reitinga punktus.
Publikācijas noteikumu pārkāpumu gadījumā, ziņa var tikt dzēsta, kā arī novest līdz lietotāja konta bloķēšanai.

Svarīgi

1Noteikti ir jābūt avotam

Katrai publicētajai ziņai ir jābut avotam: attiecīgajā laukā jānorāda tieša saite uz lapu ar konkrēto informāciju. Tam ir jābūt pirmavotam, nevis kāds portāls kurš jau ir pārpublicējis.

2Ziņai ir jābūt aktuālai

Nav vēlams publicēt ziņas, ja kopš publicēsanas pirmavotā ir pagājušas vairāk kā 24 stundas. Nedublējiet ziņas, kas jau ir publicētas, attiecīgi vispirms pārliecinieties, ka raksts jau nav pievienots AllSports.lv portālā.

3Bez spama

Stingri aizliegti reklāmraksti, bez iepriekšējas vienošanās ar AllSports.lv administrāciju. Tāpat nav atļautas saites uz citiem resursiem ziņas tekstā. Ziņas ne par profesionālo sportu tiks uzskatītas par neatbilstošām.

Noteikumu pārkāpums

Noteikumu neievērošana var novest līdz lietotāja konta daļējai vai pilnīgai bloķēšanai.