Vairāk sporta, mazāk reklāmas

Pievieno ziņu
+20 Saņem punktus
Apmaini pret naudu

Pievienot ziņu

Izvēlieties ziņas veidu, kuru vēlaties publicēt
Ziņa
Video
Sporta veids
Līga / Čempionāts / Sporta notikums
Sezona
Error message
Jāsatur no 20 līdz 140 simboliem
140
Autors
Saite uz fotogrāfiju
Ielādēt
Max. 5Mb Pievienot
Jāsatur no 140 līdz 300 simboliem
300
Jāsatur no 300 līdz 5000 simboliem
5000
Pilna adrese uz pirmavotu. Bez adreses ziņas nevar publicēt.
+5 Par ziņu, kas tiek publicēta, saņemsi +5 reitinga punktus.
+7 Par ziņu, ko ievietosim sākumlapā, saņemsi +7 reitinga punktus.
+10 Par ziņu, kuru pozitīvi novērtēja visamz 15 lietotāji, saņemsi +10 reitinga punktus.
Publikācijas noteikumu pārkāpumu gadījumā, ziņa var tikt dzēsta, kā arī novest līdz lietotāja konta bloķēšanai.

Svarīgi

1Noteikti ir jābūt avotam

Katrai publicētajai ziņai ir jābut avotam: attiecīgajā laukā jānorāda tieša saite uz lapu ar konkrēto informāciju. Tam ir jābūt pirmavotam, nevis kāds portāls kurš jau ir pārpublicējis.

2Ziņu kopēšana

Ziņu kopēšana no citiem resursiem ir stingri aizliegta. Jebkurai publicētajai ziņai ir jābūt Jūsu ekskluzīvi rakstītai. Šis noteikums neattiecas uz komentāriem un sportisku citātiem. Publicējot ziņu stingri jāpieturas pie informatīvā žanra un izvairoties no personīgā viedokļa un emociju izpausmēm (tās pieļaujams tikai citējot sportistus vai trenerus). Personīgā viedokļa izteikšanai AllSports.lv portālā eksistē komentāri.

3Ziņai ir jābūt aktuālai

Nav vēlams publicēt ziņas, ja kopš publicēsanas pirmavotā ir pagājušas vairāk kā 24 stundas. Nedublējiet ziņas, kas jau ir publicētas, attiecīgi vispirms pārliecinieties, ka raksts jau nav pievienots AllSports.lv portālā.

4Precizitāte un pilnīgums

Ziņas tiek publicētas tikai latviešu valodā, bet ja tā tiek tulkota no citas valodas, attiecīgi arī pirmavots būs ārzemju portāls. Lūdzam, veidot pilnu notikuma konteksta aprakstu, kā arī izvairīties no gramatikas un pareizrakstības kļūdām. Gadījumā, ja komentāros par to tiek norādīts, operatīvi reaģēt un izlabot.

5Bez spama

Stingri aizliegti reklāmraksti, bez iepriekšējas vienošanās ar AllSports.lv administrāciju. Tāpat nav atļautas saites uz citiem resursiem ziņas tekstā. Ziņas ne par profesionālo sportu tiks uzskatītas par neatbilstošām.

Noteikumu pārkāpums

Noteikumu neievērošana var novest līdz lietotāja konta daļējai vai pilnīgai bloķēšanai.